• Capricode Systems

”Hyväksyttävä odotusaika” saatetaan määritellä yrityksen asiakaspalveluohjeessa.

Yrityksen tehostaessa toimintojaan kontrolli ja säästötoimenpiteet saattavat joskus puuttua hyvinkin yksityiskohtaisiin seikkoihin. Erään keskisuuren yrityksen puhelinvaihteen asiakaspalveluohjeeseen oli kirjattu ”hyväksyttävä odotusaika” – eli aika, jonka verran arvioitiin asiakkaan joka tapauksessa odottavan linjoilla. Toisessa asiakaspalvelun puhelinlinja oli kokonaan suljettu ruokatunnin aikana. Tällaiset ratkaisut muuttuvat täysin tarpeettomiksi, kun yritys ottaa käyttöön Automaattisen Vastauspalvelun. Puheluun vastataan aina, ja asiakas on tyytyväinen.

© 2018 Capricode-systems

Tietosuojaselosteet 1 & 2