Olkaa hyvä, jättäkää yhteystietonne tähän:

ASIAKASPUHELUIDEN JOUSTAVAA HALLINTAA

Automaattinen Vastauspalvelu on vastauspalvelujärjestelmä, joka huolehtii yritykseen tulevien asiakaspuheluiden käsittelystä. Puhelut, joihin ei ehditä tai voida vastata, ohjautuvat Automaattiseen Vastauspalveluun. Järjestelmä vastaa puheluun ystävällisellä ääniviestillä ja lähettää asiakaspalvelijalle automaattisen takaisinsoittopyynnön. Automaattinen Vastauspalvelu toimii kaikkien mobiilivaihteiden kanssa ja huolehtii, että kaikkiin soittopyyntöihin vastataan. Asiakkaiden ei tarvitse jonottaa puhelimessa tai soittaa uudestaan samalla asialla, ja työntekijät voivat keskittyä jokaisen asiakkaan palvelemiseen.

Automaattinen Vastauspalvelu on tunnettu aiemmin myös tuotenimellä NISPA-takaisinsoittojärjestelmä

 • Kaikki yritykseen soittavat asiakkaat tavoitetaan
 • Asiakkaita ei menetetä kilpailijoille
 • Asiakkaan palvelukokemus paranee
 • Puhelinpalvelun ruuhkahuiput tasoittuvat
 • Työrauha asiakaspalvelijoille – työtyytyväisyys paranee

Näin Automaattinen Vastauspalvelu toimii

Näin Automaattinen Vastauspalvelu toimii

Kun puheluun ei pystytä vastaamaan, asiakkaan puhelu ohjautuu Automaattiseen
Vastaus-
palveluun

Asiakas kuulee ystävällisen tiedotteen ja hänellä on mahdollisuus jättää viesti

Soittopyyntö ja asiakkaan puhelinnumero tallentuvat järjestelmään automaattisesti

Asiakaspalvelija näkee soittopyynnön työasemalta

Takaisinsoitto tapahtuu helposti omalla puhelimella tai järjestelmän kautta

Soittopyyntö kuitataan käsitellyksi työasemalla

Asiakastyytyväisyys on meille erittäin tärkeää. Automaattinen Vastauspalvelu on selvästi parantanut tavoitettavuuttamme, rauhoittanut työympäristöä ja mahdollistanut paremman asiakaspalvelun. Tapio Manninen, E. Hartikainen Oy
Vastauspalvelun käyttöönotto on parantanut asiakastyytyväisyyttä sekä lisännyt joustavuutta käsitellä huollon ajanvarauksia.
Kimmo Aho, Tojo-Auto Oy

KOHDENNETTUA ASIAKASPALVELUA ÄLYKKÄÄLLÄ PUHELUNOHJAUKSELLA

Automaattinen Call Center on yrityksen sisäinen, automatisoitu puhelunohjaus- järjestelmä, joka ohjaa yritykseen tulevat puhelut oikealle henkilölle, tarvittaessa priorisoiden. Puheluun vastatessa asiakkaan tiedot saadaan automaattisesti näkyviin. Järjestelmä tarjoaa mahdollisuuden puheluiden käsittelyn keskittämiseen tai hajauttamiseen tarpeen mukaan ja antaa erinomaisen työkalun parempaan ja henkilökohtaisempaan asiakaspalveluun.

 • Asiakas tavoittaa heti oikean henkilön
 • Asiakastiedot saadaan automaattisesti näkyviin
 • Osa puheluista voidaan käsitellä automaattisesti
 • Yrityksen resurssit saadaan optimaaliseen käyttöön kuormituksen mukaan
 • Puhelujen käsittelyajat lyhenevät ja ylimääräinen puheluliikenne vähenee
 • Järjestelmä palvelee kaikki soittavat asiakkaat myös ruuhka-aikaan

Näin Automaattinen Call Center toimii

Näin Automaattinen Call Center toimii

Järjestelmä tunnistaa yritykseen soittavan asiakkaan puhelinnumeron perusteella

Puhelu ohjautuu oikealle henkilölle, joka saa asiakastiedot järjestelmästä automaattisesti omalle työasemalleen

Jos puheluun ei pystytä vastaamaan, asiakas kuulee nauhoitetun viestin

Asiakkaan puhelinnumero ja soittopyyntö tallentuvat järjestelmään automaattisesti

Puhelut voidaan myös nauhoittaa tarvittaessa

Olemme käyttäneet TaxiConnectia kymmenen vuotta ja suorittaneet yli 11 miljoonaa puhelua sillä. Olemme erittäin tyytyväisiä järjestelmään. Se on parantanut asiakaspalvelua ja pienentänyt käyttökustannuksia. Mauri Puolakanaho, toimitusjohtaja, Oulun aluetaksi Oy
TaxiConnect sai tilausvälityskeskuksessamme hyvän vastaanoton välittäjiltä. Automaattiset välityspalvelut ovat olleet mainio lisä palveluvalikoimaamme. Suorataksipalvelu otettiin käyttöön vuonna 2010 ja sen suosio kasvaa tasaisesti. Esa Niemi, toimitusjohtaja, Jyväskylän aluetaksi Oy

ERIKOISTUOTTEET

TaxiConnect

TaxiConnect on valmiiksi tuotteistettu Automaattinen Call Center -ratkaisu taksivälitysyhtiöille. Voit tarjota nykyaikaisia, automatisoituja taksintilauspalveluita asiakkaillesi ja tehdä taksin tilaamisesta ja toimittamisesta tehokkaampaa. Kysy meiltä lisätietoja!

MONIPUOLISET TYÖKALUT PAREMPAAN ASIAKASPALVELUUN

Capricode Systems on kehittänyt jo vuosia käytössä olleen Call Center-tuotteen pohjalta Automaattisen Contact Centerin. Contact Center tarjoaa markkinoiden monipuolisimmat mahdollisuudet tehokkaaseen  yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa. Järjestelmä voidaan integroida osaksi yrityksen kokonaisvaltaista asiakaspalvelujärjestelmää. Kokonaisuudessa ovat mukana myös Internetin ja sosiaalisen median kasvavat tulevaisuuden mahdollisuudet.

 • Mahdollistaa keskitetyn tai hajautetun asiakaskontaktien käsittelyn yrityksen haluamalla tavalla
 • Asiakaskontaktien käsittely voidaan organisoida ennennäkemättömän tehokkaasti
 • Tarjoaa useita uusia kanavia yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa
 • Kaikki yhteydenpito hallitaan yhdellä näkymällä
 • Järjestelmässä on kokonaistilanteen online-seuranta sekä erittäin monipuolinen ja tarvittaessa yksityiskohtainen raportointi

Näin Automaattinen Contact Center toimii

Näin Automaattinen Contact Center toimii

Järjestelmä ohjaa yrityksen tulevat puhelut oikeille henkilöille. Jos puheluun ei ehditä vastaamaan, yhteystiedolle luodaan automaattisesti soittopyyntö.

Asiakas jättää viestin chat-ikkunaan yrityksen web-sivulla. Järjestelmä ohjaa viestin välittömästi vapaalle asiakaspalvelijalle

Asiakas lähettää yritykseen sähköpostia. Järjestelmä käsittelee viestin ja ohjaa sen oikeille henkilöille.

Asiakas lähettää viestin yrityksen palvelunumeroon. Viesti rekisteröityy järjestelmään.

Asiakas jättää yrityksen verkkosivulla yhteydenottopyynnön ja yhteystietonsa (puhelin tai sähköposti). Pyyntö ja yhteystiedot tallentuvat järjestelmään.

Asiakas lähestyy yritystä sosiaalisen median kautta. Palvelu tarkastaa määräajoin yrityksen profiiliin tulleet viestit ja muodostaa niistä yhteydenottopyynnöt.

Asiakaspalvelija näkee työasemalta sekä yhteydenoton että asiakkaan tiedot.

Yhteydenottoon vastaaminen tapahtuu helposti työasemalta. Palvelu ohjaa vastauksen asiakkaalle oikean median kautta.

Asiakastietojen automaattinen haku kolmannen osapuolen järjestelmästä
Esim. Tampuuri, Provetnet

Palautekysely asiakkaalle voidaan lähettää yrityksen määrittelemänä ajankohtana valittua mediaa käyttäen
Sähköposti, SMS

Muut integraatiot

Määrittelimme tarpeet yhdessä toimittajan kanssa, ja kaikkeen löytyi ratkaisu. Käyttöönoton aikana ei menetetty yhtään puhelua. - Teija Mäenpää, talousjohtaja, Sivakka-yhtymä Oy

REAALIAIKAINEN JA AUTOMAATTINEN TIEDOTE-PALVELUJÄRJESTELMÄ

Automaattinen Häiriöinfo on erityisesti vika-, häiriö- ja katastrofitilanteiden varalle tarkoitettu automaattinen tiedotepalvelu esimerkiksi energialaitosten käyttöön. Häiriötilanteen sattuessa Automaattinen Häiriöinfo hoitaa ruuhkautuneen asiakastiedottamisen tehokkaasti ja tarvittaessa täysin automaattisesti. Soittavat asiakkaat palvellaan välittömästi ja resurssit voidaan ohjata oikeisiin kohteisiin.

Automaattisessa Häiriöinfossa on valmiina liittymät TEKLA:n ja ABB:n Käytön Tuki -järjestelmiin

 • Häiriötilanteessa soittavat asiakkaat tiedotetaan välittömästi ja tehokkaasti
 • Suuretkin asiakasmassat voidaan käsitellä automaattisesti
 • Henkilökunta voi keskittyä varsinaisen häiriötilanteen selvittämiseen
 • Häiriötilan ratkaiseminen nopeutuu
 • Yrityksen palvelutaso häiriötilanteessa paranee merkittävästi

Näin Automaattinen Häiriöinfo toimii

Näin Automaattinen Häiriöinfo toimii

Halukkaat asiakkaat yhdistetään asiakaspalvelijalle

Asiakaspalveluun soittavat asiakkaat kuulevat tilanteesta tiedotteen, joka voidaan generoida automaattisesti

Häiriötilanteesta saadaan tieto Käytön tuki -järjestelmän kautta

Tiedotteiden automaattinen siirtyminen puhelinpalveluun on sekä nopeuttanut käyttökeskuksen toimintaa että parantanut asiakaspalvelua merkittävästi. - Matti Lehto, käyttöpäällikkö, Oulun Energia Oy

ERIKOISTUOTTEET

Ryhmäpuhelu

Ryhmäpuhelu on järjestelmä käyttökeskukselle esimerkiksi maastossa olevien asentajien ohjaamiseen ja valvontaan. Työnjohto ja koordinointi tehostuu ja ajantasainen tilannetieto on kaikkien saatavilla. Helppokäyttöinen sovellus ei vaadi maastoon uusia päätelaitteita tai infrastruktuuria, vaan toimii normaaleilla puhelimilla.

AlarmConnect

AlarmConnect on älykäs hälytystenhallintajärjestelmä, joka ohjaa hälytykset tehokkaasti ja keskitetysti oikeille henkilöille. Järjestelmä vastaanottaa hälytykset kaikista organisaation hälytysjärjestelmistä ja -laitteista ja välittää hälytykset eteenpäin valituille henkilöille tai ryhmille. AlarmConnect soveltuu esimerkiksi tilaturva- ja prosessihälytyksiin, ryhmäkutsuihin sekä henkilöturvaratkaisuksi.